Wednesday, July 20, 2011

Day 19- A picture of your favorite cartoon character.Response to 30 Days Picture Challenge.

Noong bata pa ako, hindi ko talaga pinapalampas ang isang araw na hindi ko napapanod sa telebisyon si Garfield, sigurado magaaway kami ng kasambahay namin kung di nila ako pinapanood niyanGarfield the CatNoong College na ako at hanggang sa magtapos ang lahat ng episode ng Dexter’s Lab, eh hindi ko alaga nakakaligtaang manood nito, naging paborito ko rin ito dahil sa pamangkin ko, anak ng sister ko, favorite kasi talaga ng pamangkin ko ang palabas na ito, kaya naaddik din ako dito.


DexterHanggang dito na lang muna.D"N

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...